top of page

Aanpak perfectionismecoaching

De ontwikkelingsgerichte coaching van perfectionisme (OCP) bestaat uit een aantal stappen die we samen doorlopen. De verschillende stappen plannen we bij de aanvang van het traject. 

 

We starten met het patroon in kaart te brengen. Dit betekent dat je nadenkt over de omstandigheden die er toe geleid hebben dat je het patroon van perfectionisme ontwikkelde en dat op papier zet. Verder worden voor alle symptomen van het patroon voorbeelden genoteerd die aantonen hoe het patroon in deze fase van je leven nog steeds je denken, doen en voelen stuurt.

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin ik je verwachtingen en doelstellingen verken. Ik leg tijdens dit gesprek ook duidelijk uit wat je verder kan verwachten van de coachingsessies en we plannen het vervolg van het traject.

 

Vervolgens leid ik je gedurende enkele sessies doorheen een proces dat op een specifieke manier het vrije kind en de andere delen in verbinding brengt met elkaar. 

 

Zo bevrijd je via coaching jezelf van perfectionisme.

Kom hier meer te weten over perfectionisme.

  • Een coachingsessie duurt 60 min.

  • De kostprijs per sessie is 60 euro.

 

  • De sessies worden 1 maal per 2 weken gepland.

 

  • Gelieve tijdig te annuleren als je niet aanwezig kan zijn op een gemaakte afspraak

 

  • Verwittig me even als je te laat zal zijn op een afspraak.

 

  • Er worden geen inhoudelijke zaken besproken via e-mail of telefoon. Daarom maak je best een afspraak als je vragen hebt over het traject. 

bottom of page